Al ruim 70 jaar organiseren
wij de Intocht in Rotterdam

In samenwerking met verschillende Rotterdamse partijen zoals Rotterdam Events, Rotterdam Festivals en de Gemeente Rotterdam streven wij, elk jaar opnieuw, naar een intocht welke jong en oud niet zomaar zullen vergeten. Met dit initiatief zorgen wij ervoor dat Sinterklaas en zijn Pieten groots en feestelijk onthaald worden in Rotterdam. Zo leveren studenten, namens het RSC/RVSV, een positieve bijdrage aan de stad Rotterdam en leren zij ervan een groot evenement succesvol neer te zetten.

Onze organisatie

Naast een meerjaren-structuur is het comite onderverdeeld in meerdere functies: De financiele tak, vloot & stoet en marketing. Ieder van deze functies worden bezet door twee studenten. De SNIC bestaat uit een groep van 6 studenten welke elk een eigen functie bekleden. Deze functies binnen de SNIC worden door ieder 2 jaar bezet waardoor het comité altijd uit een oudere en een nieuwe lichting bestaat. Deze structuur komt van pas gezien het feit dat de organisatie van de intocht veel verantwoordelijkheden met zich mee brengt en dat met behulp van deze structuur de ervaring doorgegeven kan worden.

Commissie

Derek de Munnik

2020

Christiaan Schep

2021

De groep financiën is verantwoordelijk voor de financiën en acquisitie van de intocht. Het is onze taak om er voor te zorgen dat de financiële kant van dit evenement in goede banen wordt geleid. Dit betekent dat deze tak nauw contact heeft met de Gemeente Rotterdam en andere partijen. Ook dragen zij de verantwoordelijk voor het leiden en bijhouden van de administratie van onze vergaderingen. Daarnaast zijn zij binnen de commissie het aanspreekpunt als eindverantwoordelijke voor de intocht voor externe partijen.

Koen van Doorn

2020

Maurits van Hoeve

2021

De Vloot & Stoet is het orgaan binnen de SNIC dat verantwoordelijk is voor de coördinatie en de opvulling van de gehele vloot en stoet op de dag van de intocht zelf. In de aanloop van de Intocht zorgt de Vloot & Stoet voor het aanleveren van vergunningen, verkeersplannen, EHBO, Brandweer en veiligheidsplannen die zij in nauwe samenwerking met verschillende partijen binnen de gemeente verkrijgen en ontwikkelen. Naast deze partijen binnen de gemeente wordt de uitvoering van deze verkeers- en veiligheidsplannen op de dag van de Intocht ook door enkele externe partijen overzien die gecoördineerd worden door de Vloot & Stoet.

Bas Carpay

2020

Hugo Farwerck

2021

De marketing is binnen de SNIC verantwoordelijk voor het contact tussen de organisatie en de kinderen. Bij de marketing hebben wij de mogelijkheid om de kinderen voorafgaand aan de intocht zo goed mogelijk te motiveren en enthousiasmeren. Dit doen wij onder andere door kleurplaten wedstrijden te organiseren voor scholen en deze scholen ook daadwerkelijk te steunen in het organiseren van sinterklaasgerelateerde acties. Het promoten en marketen van de intocht is daarmee onze grootste job. Daarnaast vallen ook de socials onder de tak marketing. Naast het motiveren en enhousiasmeren van de kinderen hebben wij tevens de taak het informeren van de ouders of verzorgers. Via de website, Linkedln, Facebook, Instagram en contacten met verschillende scholen brengen wij ouders op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen.

Ondersteunende commissie

Floor Schuckink Kool

2021

Djoeke Verhees

2021

Mare van der Hoeve

2021

Puck Röttgering

2021

Imme Ascott

2020

Lonneke Arkes

2020

Samsara Ramawadh

2020

Lotte Veldhuisen

2019

Maud van Winden

2019

Annelies Reefman

2019

Oud SNIC

Joep Mook

Marketing

Olivier van Tongeren

Vloot & Stoet

Ewoud Hoving

Financien

Berend Oomes

Financien

Stijn van Ooijen

Vloot & Stoet

Lucas Drost

Financien

Sebastiaan Vos

Marketing

Nicolas Wazni

Vloot & Stoet

Bernard Brinkel

Financien

SNIC Instagram!

Onze instagram